Event

Algemene voorwaarden voor starters

Algemene voorwaarden voor starters

15.03.2018 > 29.03.2018

Voka Vlaams-Brabant
Medialaan 26, 1800 Vilvoorde

Je algemene voorwaarden vermelden de rechten en plichten van jouw onderneming, maar ook van je leveranciers, klanten of zakenpartners. Tijdens dit vierdaagse traject leer je stap voor stap je ‘kleine lettertjes’ te bepalen en verfijnen.

Is jouw offerte vrijblijvend? Wat is de afgesproken levertijd of betalingstermijn? Is er een garantie voorzien? Wie is aansprakelijk voor wat? Je algemene voorwaarden vermelden de rechten en plichten van jouw onderneming, maar ook van je leveranciers, klanten of zakenpartners. Tijdens dit vierdaagse traject leer je stap voor stap je ‘kleine lettertjes’ te bepalen en verfijnen.

Prijs

€ 200 (excl. btw)

Programma

Het (juridisch) belang van algemene voorwaarden

 • Bespreking van concrete casussen uit onze praktijk voor Belgische rechtbanken
 • Inleiding van een aantal basisprincipes in het handelsverkeer
 • Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig en afdwingbaar?
 • Het conflict tussen algemene voorwaarden van verschillende partijen, de zogenaamde 'battle of forms', als de commerciële relatie uitmondt in een geschil en beide partijen zich beroepen op hun eigen algemene voorwaarden
 • Do’s and don’ts om een battle of forms voorkomen
 • Analyse van een tiental clausules uit algemene voorwaarden
 • Tips voor in de praktijk

Afhankelijk van je input/interessedomein als deelnemer kunnen we dieper ingaan op bepaalde aspecten. Als deelnemer neem je je eigen algemene voorwaarden mee naar de workshop voor behandeling en bespreking.

Online - privacyvoorwaarden - cookies

 • We kijken na of je algemene voorwaarden rekening houden met uniforme voorwaarden via diverse (internet) platformen zoals website, mobiele applicaties, …
 • In het licht van de recente nieuwe Europese wetgeving inzake privacy die van toepassing zal zijn vanaf 25 mei 2018 geven we een overzicht van de belangrijkste elementen/verplichtingen waarmee ondernemingen in de praktijk rekening moeten houden

Als deelnemer kan je zelf een probleem aankaarten waarmee je geconfronteerd wordt in de praktijk, bijvoorbeeld privacy op de werkvloer of het conflict tussen algemene voorwaarden en andere overeenkomsten (binnen het commercieel handelsrecht). Die bespreken we uitvoerig.

Screening algemene voorwaarden deelnemers - actualia diverse topics

 • Bespreking en screening van de algemene voorwaarden van de deelnemers aan de hand van de eerder besproken problematiek
 • Actualia van diverse topics waarmee je als onderneming naast de algemene voorwaarden wordt geconfronteerd

Meer informatie