6 fiscaal interessante beloningen voor je werknemers

Geschreven door
Isabelle Eygenraam

Sterk personeel aan boord houden is een hele uitdaging. En hoe je het draait of keert: een competitief loon is voor veel medewerkers belangrijk. Hoe beloon je je werknemers zonder dat je loonkost de pan uit swingt? We overlopen enkele extralegale voordelen en alternatieven. 

Vervoer en verplaatsing personeel

Werkgevers die hun werknemers aanmoedigen om samen naar het werk te rijden of om met de fiets te komen, mogen de kosten die ze hiervoor maken voor 120% aftrekken van hun belastingen. Op die manier is een elektrische fiets voor je personeel niet alleen sportief, maar ook een fiscaal interessant extralegaal voordeel. Meer informatie via het Agentschap Innoveren en Ondernemen

ResQ: alternatief voor dienstencheques

Met ResQ geef je je werknemers een bepaald budget voor verschillende huishoudelijke diensten zoals poetsen, tuinonderhoud, herstellings- en onderhoudswerken. Jij wordt als werkgever aan een gunstig fiscaal tarief belast en je werknemers houden netto meer over. Win-win! 

Buitenwettelijke kinderbijslag

Een minder gekende manier om personeelskosten te verlagen en werknemers toch te belonen is de buitenwettelijke kinderbijslag. Die is immers niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en kan vastgelegd worden in een CAO of individuele overeenkomst. Als werkgever bespaar je zo tot 34,50% op je sociale zekerheidsbijdragen. Kleine kanttekening: van dit bedrag wordt wel bedrijfsvoorheffing afgehouden. 

Winstpremie

De vreemde eend in de bijt is de winstpremie. Sinds 1 januari 2018 mag een vennootschap een deel van de winst van het boekjaar toekennen aan haar werknemers. Het is een op zich staande premie die je als collectief voordeel moet opvatten en in geen geval als vervanging van loon mag zien. 

Groepsverzekering

Zelfs als je maar enkele werknemers in dienst hebt, is een groepsverzekering interessant. Je werknemers bouwen extra pensioenkapitaal op en de belastingen op de maandelijkse premies zijn beperkt. Voor jou betekent het opnieuw een lagere loonkost en voor je werknemers een hogere nettobeloning door het gewaarborgde minimumrendement. 

Loonbonus

De loonbonus is niet onderworpen aan fiscale heffingen en is vergelijkbaar met de winstpremie. Deze ‘niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’ moeten collectief opgevat worden en aan doelstellingen van de onderneming gekoppeld worden.  

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en krijg de laatste nieuwtjes in je inbox.