Bemiddeling bij conflicten: ook in jouw bedrijf?

Geschreven door
Isabelle Eygenraam

Conflicten maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf. Vermijd dat ze escaleren en gebruik bemiddeling om explosieve situaties te ontmijnen.

Conflicten maken deel uit van de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf: een medewerker die een woordenwisseling heeft met zijn baas, twee vennoten die het niet eens zijn, een klant of leverancier die niet akkoord gaat met de interpretatie van een clausule in een contract … Jammer genoeg is het maar een kleine stap van misverstand naar conflict: geschillen kunnen makkelijk tot een breuk en zelfs tot een proces leiden.

 

Als er in een bedrijf een conflict ontstaat met medewerkers, partners of klanten, is naar de rechtbank stappen niet altijd de beste oplossing om de knoop te ontwarren. Bovendien zijn juridische procedures traditioneel traag en duur en hebben ze een onzekere uitkomst.  Vandaar het belang van bemiddeling om een explosieve situatie te ontmijnen.

Beter een goede overeenkomst dan een slecht proces

Bemiddeling is een vrijwillig proces om conflicten op te lossen. De personen die een geschil hebben, worden aangezet om zelf een oplossing voor hun problemen te vinden. Daarbij worden ze geholpen door een derde, onafhankelijke en neutrale partij: een bemiddelaar, bijvoorbeeld een advocaat of een expert-boekhouder, die speciaal opgeleid is om een minnelijke oplossing voor conflicten te realiseren.

 

Het is zijn missie om de partijen te helpen om tot een onderhandelde situatie te komen die tegemoetkomt aan de belangen van beide partijen, of die op z’n minst aanvaardbaar is voor beide.  Zo probeert hij een eind te maken aan het conflict.

 

Bemiddeling is een vertrouwelijk en minnelijk proces. Alles wat er tijdens de procedure gezegd of doorgegeven wordt, valt onder het beroepsgeheim en kan dan ook later niet bekendgemaakt worden.

Bemiddeling bij bedrijven

Een werknemer met heel wat jaren anciënniteit die ontslagen wordt, krijgt het vaak zwaar te verduren. Niet alleen zijn er de financiële gevolgen, hij lijdt ook onder de erkenning die wegvalt en ondervindt moeilijkheden om terug een job te vinden.

 

Dankzij bemiddeling heeft hij de gelegenheid om de echte redenen voor zijn ontslag te weten te komen. Hij kan dan sneller de pagina omdraaien en een nieuwe job zoeken. De werkgever geeft er van zijn kant vaak de voorkeur aan om zijn ex-werknemer een compensatie aan te bieden, en zo een juridische veroordeling of een dagvaarding te vermijden.

 

Bij contractuele geschillen (met klanten, leveranciers, onderaannemers) kan bemiddeling een uitkomst bieden voor onderhandelingen die uitzichtloos of compleet geblokkeerd lijken. Bemiddeling kan de partijen helpen om een compromis te sluiten. Het zorgt ervoor dat de discussie niet gaat over schuld en verantwoordelijkheid, maar over de economische aspecten … en over de toekomst.

 

Je merkt het: bemiddeling is een interessante piste naar een meer concrete, snellere en menselijkere vorm van rechtvaardigheid.

 

Artikel geschreven in samenwerking met het Syndicaat der Zelfstandigen & KMO’s

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en krijg de laatste nieuwtjes in je inbox.