Plannen om jobstudenten in te schakelen? Check deze zes tips!

Geschreven door
Isabelle Eygenraam

Kun je in je onderneming af en toe een extra werkkracht gebruiken? Dan is het interessant om jobstudenten in te schakelen. Fijn voor jongeren die ervaring willen opdoen én financieel voordelig voor jou. Maar er komt ook wat bij kijken. Deze zes tips helpen je alvast verder. 

1. Maak altijd een studentenovereenkomst op

Om te voorkomen dat sociale inspectie je beschuldigt van ontduiking van RSZ en belastinfen, stel je jobstudenten altijd te werk met een studentenovereenkomst. Die verschilt van een gewone overeenkomst in die zin dat er meer verplichte vermeldingen zijn. Gelukkig zijn er heel wat handige sjablonen. Maak de overeenkomst in tweevoud op en bewaar jouw exemplaar vijf jaar op de plaats van de tewerkstelling. 

2. Bereken de kost van je jobstudent

Hoewel studenten in de regel goedkoper zijn dan een gewone werkkracht, doe je er goed aan om de loonkost van je jobstudent te bepalen. Zo voorkom je onaangename verrassingen. Studenten hebben recht op het minimumloon dat geldt binnen je sector voor die specifieke job. Sommige paritaire comités hebben een aparte loonschaal voor studentenarbeid. Is dit niet het geval? Dan moet je voor tewerkstellingen van 1 maand en langer het nationaal minimum respecteren. De student heeft verder nog recht op een tussenkomst in het woon-werkverkeer. Het voordeel van met studenten werken, schuilt in de veel lagere RSZ-bijdragen. De werkgeversbijdrage (bovenop het loon) bedraagt 5,43%. Ter vergelijking: voor een gewone werknemer betaal je zo’n 35%. 

3. Hou rekening met enkele specifieke richtlijnen

Dat er bij zo’n voordelig RSZ-tarief aparte administratieve verplichtingen gelden, hoeft niet te verbazen. Zo komt niet om het even welke student in aanmerking voor studentenarbeid en kan een jobstudent niet langer dan 12 maanden ononderbroken voor jou werken. Verder mogen studenten bijvoorbeeld geen overuren presteren, hebben ze recht op geregelde pauzes en mogen ze in principe niet werken op zon- of feestdagen. Al zijn hier uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld in bakkerijen. 

4. Vergeet de Dimona-aangifte niet!

Net zoals voor gewone werkgevers, moet je ten laatste de dag van de indiensttreding een Dimona-aangifte doen. Daarin vermeld je dat het om een student gaat, de datum van de in- en uitdiensttreding en het aantal dagen tewerkstelling. Verder hebben studenten ook recht op een exemplaar van het arbeidsreglement (laat hiervoor een ontvangstbewijs tekenen) en moet je een arbeidsongevallenverzekering voor hen afsluiten. 

5. Check eerst hoeveel je jobstudent al werkte

Controleer vooraf hoeveel uren je jobstudent al werkte tijdens het lopende kalenderjaar. Dat mag niet meer dan 475 uren zijn om hem nog te kunnen tewerkstellen tegen een verlaagde werkgeversbijdrage. Studenten kunnen voor hun werkgever een attest printen via studentatwork.be

6. Laat je jobstudent 3 dagen proefdraaien

De eerste drie dagen dat je een student tewerkstelt, beschouwt de wetgever automatisch als proefperiode. Daarin kunnen beide partijen zonder opzegtermijn of -vergoeding de samenwerking stopzetten.  

Extra tip: Randstad ontwikkelde voor horeca-ondernemers en -werknemers de speciale app Ploy die hen veel administratieve rompslomp uit handen neemt. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en krijg de laatste nieuwtjes in je inbox.