Hoofdstuk 1

De analytische denkers van FNG: ‘Gedeeld leiderschap is vooral een kwestie van gezond verstand’

Drie ingenieurs die zich op de modebranche storten: dat werd aanvankelijk ongetwijfeld op enig hoongelach onthaald. Hoe hebben jullie dat ogenschijnlijke nadeel omgebogen in een voordeel?

 

Manu Bracke: ‘Toen wij onze eerste stappen in deze business zetten, kregen we zowat elke dag hetzelfde te horen: allemaal goed en wel, maar in de mode doen we dat zo. We hebben ons daar nooit al te veel van aangetrokken. Niet gehinderd door overdreven veel voorkennis, maar dus al evenmin door een remmende voorsprong, hebben we van bij het begin de dingen heel anders aangepakt. We hadden natuurlijk ook al een beetje ervaring in andere sectoren, en benaderden de modebranche met dezelfde analytische geest als eerdere uitdagingen in onze carrière.’

 

Dieter Penninckx: ‘Je zou kunnen zeggen dat we als ingenieurs hier en daar wat logica en een stevige dosis procesmatige aanpak aan het proces hebben toegevoegd.’

Het voordeel van gedeeld leiderschap is belangrijke beslissingen altijd gedragen worden door meerdere visies.

Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen?

 

Penninckx: ‘Buitenstaanders verkijken zich daar op, maar eigenlijk is de modesector een heel procesmatig gebeuren. Er komen héél wat mensen en handen bij kijken alvorens een kledingstuk effectief bij jou in de kast belandt. Het management van heel dat proces, dát hebben wij uiteraard wel op de schoolbanken geleerd. Bovendien zagen we in de mode heel veel hokjesdenken: design, productie, verkoop noem maar op. Een bedrijf als Zara maakte daar toen al komaf mee, en ook wij hebben van bij het begin altijd de volledige waardeketen voor ogen gehad.’

Anja Maes: ‘Historisch gezien waren er in deze sector een aantal sterke retailbedrijven actief die heel erg gefocust waren op het laatste stuk van de keten. Andere blonken dan weer uit in design, maar hadden vaak wat minder aandacht voor de pure verkoop. Het komt er vooral op aan om die cirkel mooi te sluiten. Wij waren ook bij de eersten om onze collectieplannen al meteen in Excel te gieten, en niet zomaar naar de stoffenbeurs te trekken om te kijken wat de trends voor dat jaar nu precies waren.’

FNG is de voorbije jaren gegroeid als kool, en jullie hebben allemaal nog relatief jonge kinderen: in welke mate helpt het ‘gedeeld leiderschap’ om werk en gezin beter in evenwicht te houden? Maken jullie daar afspraken over?

 

Maes: ‘Ik vrees dat daar niet echt sprake is van timesharing (lacht). Wat wél helpt, is dat we bijzonder complementair zijn en ieder een stuk van de waardeketen afdekken. Natuurlijk maken we onderling wel wat afspraken, rond vakanties bijvoorbeeld, maar daarnaast is het toch vooral een kwestie van gezond verstand. We leven in een digitale wereld, delen onze agenda’s met elkaar en gaan dus ook heel transparant om met onze tijdsbesteding. Het voordeel van gedeeld leiderschap is vooral dat je constant met elkaar kunt afstemmen en dat belangrijke beslissingen altijd gedragen worden door meerdere visies.’