Local hero

Skyfarms, rustgevende moestuinen voor werknemers

Augustin Nourrissier en Véronique Dewever (32 jaar) hebben in 2016 samen Skyfarms opgericht, een start-up die welzijn op het werk bevordert door werknemers de kans te geven in bedrijfsverband... met een samentuin te beginnen! Even weg van de beroepsomgeving en de stress die erbij hoort, en tegelijk leren hoe je zelf fruit en groenten teelt: van het nuttige aan het aangename paren gesproken! Uitleg bij dit vernieuwend concept krijgen we van Augustin, die trots is maar toch vooral blij dat zijn project in vruchtbare grond valt.

Behoefte aan zinvol werk...

Wat heeft een Franse softwareontwikkelaar gemeen met een Belgische die een juridische background heeft? Op het eerste gezicht niets. En toch, sinds ze elkaar via het programma greenlab.brussels leerden kennen, klikt het perfect tussen Augustin en Véronique. Beiden voelden dezelfde behoefte aan een loopbaanswitch, om iets zinvols te gaan doen. De ene wilde vooral iets doen rond stadslandbouw, de andere had enorme belangstelling voor welzijn op het werk. Uit de versmelting van beide insteken ontkiemde het concept Skyfarms, dat enkele maanden later al werkelijkheid werd toen ze hun start-up oprichtten. "Steeds weer keerde ik terug naar die eerste liefde: degelijke producten eten. Daardoor besloot ik uiteindelijk met stadsmoestuinen te beginnen", vertelt Augustin.

… dat anderen inspireert om hetzelfde te doen!

Er zijn niet veel ondernemingen met gebouwen die open zijn voor het publiek. Toch omvatten dergelijke gebouwen doorgaans veel ruimte, op het dak of op de grond, ruimte die veelal onbenut blijft. Skyfarms stelt bedrijven dan ook voor die ruimte te laten renderen door er een bedrijfsgebonden stadsmoestuin van te maken. Van concept tot begeleiding, Skyfarms neemt het project van A tot Z op zich. Ze werken samen met architecten, stabiliteitsingenieurs, landschapsarchitecten maar ook met trainers die doorgaans één keer per week ter plaatse komen om de vrijwilligersgroepen van 25 à 50 mensen te coachen en te begeleiden.

Augustin legt uit waarom: "Zonder begeleiding zakken stadsmoestuinprojecten vaak als een soufflé in elkaar zodra de key resources hun motivatie verliezen, vertrekken of geen tijd meer hebben om het project te beheren." Tijdens de opleidingsmomenten leren de werknemers niet alleen een moestuin bewerken maar ook samen te werken aan een ander soort project dan wat ze in hun kantoren afhandelen – een project dat letterlijk vruchten afwerpt. De voeling met de grond geeft hun dagelijks bestaan een nieuw soort zin. "Zin brengen in het leven van mensen is essentieel om hen te motiveren en goesting te geven om hun dag aan te pakken", bevestigt Augustin.

Zin brengen in het leven van mensen is essentieel om hen te motiveren en goesting te geven
De menselijke component als hoofdzaak

Voor Augustin en Véronique kon er uiteraard geen sprake van zijn kant-en-klare oplossingen aan te bieden tegen de laagst mogelijke prijs. Projecten op maat maken, afgestemd op de bedrijven, op de beschikbare plaats maar ook en vooral op de werknemers met wie ze aan de slag gaan was bijgevolg van cruciaal belang. "Wij zijn buitengewoon flexibel en niet bang van complexiteit, integendeel!" zegt Augustin. "Het menselijk aspect is eveneens extreem belangrijk: we werken niet met technici maar met mensen die iets buitengewoons hebben."

Circulaire economie als aandrijving

Kiezen voor gerecycleerde of recycleerbare materialen en werken met lokale en milieuvriendelijke partners was eveneens een evidentie. Augustin licht toe: "Het begrip circulaire economie zit in ons DNA ingebakken, en dan gaat het zowel over het productieproces – bijvoorbeeld door hout te hergebruiken dat van werven afkomstig is en anders weggegooid zou worden – als over werken met plaatselijke leveranciers." Deze filosofie schemert ook door in de eerder sociale projecten waaraan Skyfarms naast zijn core business deelneemt, met name moestuinen aanleggen en leerlingen begeleiden in bepaalde Brusselse scholen en het onderhoud van hun moestuin in Wonderlecht, met de vzw Le Début des Haricots als partner. De vzw mobiliseert en sensibiliseert burgers voor problematieken zoals milieubescherming, verontreiniging en voedselkwaliteit.

We werken niet met technici maar met mensen die iets buitengewoons hebben
Tuinieren zonder internet

Skyfarms maakt vanzelfsprekend gebruik van klassieke digitale tools zoals de cloud om gedecentraliseerd te kunnen werken, een eigen website en de sociale netwerken om het communicatieaspect te beheren, maar dat soort technologie is absoluut niet waar het om draait. "Technologie wordt almaar meer als een bedreiging aangevoeld," bevestigt Augustin, "een vorm van slavernij in de werkomgeving. Met Skyfarms proberen we daar ondubbelzinnig tegen in te gaan." Voor veel werknemers die hele dagen achter een computer doorbrengen in hun kantoor, is de moestuin met andere woorden de ideale plek om even af te haken.

Ervoor gaan en plezier maken

Skyfarms heeft de wind in de zeilen en rekent erop actief te kunnen blijven op de Belgische markt. "We hebben momenteel een project lopen in Luxemburg en zoeken nieuwe klanten in Vlaanderen en Wallonië." Een vorm van evenwicht vinden tussen werk en privéleven is voor Augustin van uiterst groot belang. Zijn goede raad voor jonge ondernemers? "Wees niet bang." Het heeft volgens hem geen zin in een kamertje alle (vaak rampzalige) scenario's te zitten overlopen. Je moet ervoor gaan, uitproberen, durven en vooral plezier maken.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en krijg de laatste nieuwtjes in je inbox.